Coronamaatregelen vanaf 29-11-2021

Het aantal mensen in Nederland dat positief test op COVID-19 is nog steeds hoog. Dat heeft ertoe geleid dat afgelopen vrijdagavond vervroegd een persconferentie heeft plaatsgevonden waarin strengere maatregel en voor het hele land zijn afgekondigd. Het positieve nieuws is dat de scholen gelukkig open mogen blijven. Om dit zo veilig mogelijk te kunnen doen, moeten we ons wel houden aan een aantal (extra) maatregelen. Wat betekent dit voor onze leerlingen en onze school?

Thuisblijven bij klachten
De belangrijkste maatregel is en blijft: heb je klachten? Blijf thuis en volg het dringende advies om je te laten testen. We stellen het op prijs dat u de teamleider of coördinator van de afdeling van uw zoon of dochter op de hoogte stelt indien u van de GGD een positieve testuitslag ontvangt.
Gebruik de beslisboom om te zien wat je moet doen als een gezinslid/huisgenoot corona heeft. (https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2021/11/Beslisboom-12-jaar-plus-uit-of-thuis-BOinK_AJN_RIVM_231121.pdf)
Opening school
De school is alleen open voor onderwijs-gerelateerde activiteiten. Leerlingen verlaten na de lessen zo snel mogelijk het gebouw en gaan meteen naar huis. Ouder(s)/verzorger(s) zijn voorlopig jammer genoeg niet welkom in school. We houden middels mail, telefoon en eventueel via online-overleggen contact met u. Indien er behoefte is aan een fysiek overleg, dan moet er vooraf een afspraak worden gemaakt.
Afstand houden
Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers. Sommige collega’s stellen het echter wel zeer op prijs dat er leerlingen wél afstand houden. We hopen dat jullie dit respecteren en hier op een verstandige manier mee om gaan. Medewerkers onderling moeten wel proberen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Looproutes
Dit weekend zijn er weer looproutes in school aangebracht. Algemeen geldt dat we zoveel mogelijk rechts lopen. Veder geldt in sommige gangen en trappenhuizen eenrichtingsverkeer, met andere woorden sommige trappen gebruik je alleen om naar boven te lopen, andere alleen om naar beneden te komen.
In de hal en aula zijn stroken aangegeven waar je alleen mag lopen, maar niet mag stilstaan. Deze ruimte is bedoeld om onze collega’s veilig toezicht te laten houden in de pauzes.
Ventilatie en pauzes
De ventilatiesystemen van Groenewald zijn allemaal gecheckt. Onze school blijkt, op een enkele ruimte na, te voldoen aan de eisen die staan in het bouwbesluit van 2012. Aanvullend ventileren we regelmatig door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.
Door de ramen en deuren vaak tegen elkaar open te zetten, wordt het wel kouder in de lokalen. We zorgen ervoor dat de verwarming hoger gezet wordt in het gebouw, zodat warme lucht zich vermengt met de koudere lucht. We vragen leerlingen voldoende warm gekleed naar school te komen. Neem een (extra) trui en sjaal mee. Afhankelijk van het weer is het toegestaan om jassen te dragen in de klas.
Daarnaast willen we nogmaals alle leerlingen vragen om tijdens de pauzes zoveel mogelijk naar buiten op het schoolterrein te gaan. Ook als het koud is, is het gezond om even een frisse neus te halen.
Mondkapjes
Het dragen van het mondkapje op school is vanaf 29 november weer verplicht. Als school houden we ons aan deze maatregel. Vanaf aanstaande maandag moet iedereen, dus zowel leerlingen als personeel, op het moment dat je je verplaatst in school en tijdens de pauzes een mondkapje te dragen. Concreet betekent dit dat je tijdens leswisselingen, in de pauzes en voor en na school wordt gevraagd een mondkapje te dragen in de hal, de kluisjesruimte, de gangen en in de aula. Tijdens de lessen hoeft het mondkapje niet op.
De enige uitzondering zijn de praktijklessen. Hier bepaalt de docent of het mondkapje moet worden opgezet. Onze collega’s zullen leerlingen aanspreken op de naleving van de coronaregels in onze school. Heb je geen mondkapje bij je, dan koop je er een op school. Heb je meerdere keren geen mondkapje op, dan sturen we je naar huis.
Zelftesten
Alle medewerkers en leerlingen, ook degene die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van een coronabesmetting, krijgen het advies om zichzelf twee keer per week te testen met een zelftest. We zullen deze testen in de klas uitdelen. We adviseren twee vaste dagen te kiezen. Bijvoorbeeld zondagavond en woensdag.
Hygiëneregels
Om volledig te zijn nog één keer alle hygiëneregels op onze school:
* was of desinfecteer je handen regelmatig;
* hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl