Aanmelden Groenewald

Op Groenewald kunnen leerlingen zich aanmelden voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo theoretische leerweg, vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo basisberoepsgerichte leerweg. De aanmelding van nieuwe brugklasleerlingen vindt plaats tussen 1 maart en 9 maart 2018.

De leerling wordt, nadat bepaald is of Groenewald invulling kan geven aan de eventuele ondersteuningsbehoefte van de leerling, overeenkomstig het advies van de basisschool geplaatst. Het advies van de basisschool wordt onderbouwd door gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de leerling. Naar aanleiding van de gegevens, het onderwijskundig rapport en de warme overdracht met de basisschool wordt bepaald in welke dakpanbrugklas de leerling geplaatst wordt.

De ouders krijgen uiterlijk 19 april 2018 bericht van toelating. Het is de toelatingscommissie die het besluit neemt van toelating en plaatsing. Als leidraad voor toelating en plaatsing worden de ‘Plaatsingscriteria voor de brugklas Westelijke Mijnstreek’ gebruikt.

Tussentijdse aanmelding

Bij een tussentijdse aanmelding vindt allereerst en oriënterend gesprek tussen de leerling, ouder(s) en de desbetreffende teamleider/laagcoördinator plaats. In het gesprek kan een aanmeldingsformulier (verzoek tot toelating) ingevuld worden, dat vervolgens aangevuld dient te worden met gegevens, adviesformulier, onderwijskundig rapport van de vorige school, welke de zorgplicht heeft. Nadat alle informatie compleet is, is er sprake van een officieel verzoek tot aanmelding.

Het advies m.b.t. de plaatsing van de leerling (leerjaar en type), c.q. de bevorderingsbeslissing gedaan door de vorige school, wordt door Groenewald overgenomen. Bij een tussentijdse aanmelding wordt naast de toelaatbaarheid, of Groenewald de juiste school voor de leerling is, ook getoetst of er ruimte is in het leerjaar van de gevraagde schoolsoort.

Tussentijdse aanmelding voor volgend schooljaar

De aanmelding voor een volgend schooljaar kan, anders dan voor de brugklas, pas vanaf 8 mei 2018. De beoordeling van toelating geschiedt zoals vermeld onder “Tussentijdse aanmelding”.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl