Keuzewerktijd (KWT)

In de lessentabel van de onderbouw van VWO, HAVO en VMBO zijn twee extra keuzewerktijduren (KWT-uren) opgenomen.

Brugklas

De brugklasleerling begint na een aantal weken de KWT met vier lessen ‘Algemene ict-vaardigheden’. Alle leerlingen leren in deze lessen de digitale systemen van de school kennen. Zodat ze op de juiste manier kunnen inloggen, accounts aanmaken en op de juiste wijze via de mail weet te communiceren met docenten.

Daarna start KWT in zijn eigenlijke opzet. Drie tot vier brugklassen van hetzelfde type werken in vijf lokalen (een vleugel van het gebouw) met een vast team docenten. De leerling kan grotendeels zelf zijn studie bepalen: zelfstandig werken in een computerlokaal, of in een stilte-lokaal. Extra ondersteuning vragen bij de kernvakken of kiezen voor andere vakken. Of de leerling kiest voor het werken aan groepsopdrachten. Als schoolresultaten e/o CITO metingen daar aanleiding toe geven, wordt er ook directer gestuurd op extra ondersteuning en bijspijkeren.

Een aantal malen per jaar krijgt de leerling daarnaast de gelegenheid om een extra programma te volgen; de zogenaamde ‘Plus programma’s’. Deze duren veelal vier tot zes weken en de leerling maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen. Een plusprogramma wordt één uur in de week gegeven. Soms kan een leerling dit tijdens het KWT-uur volgen, maar deze uren kunnen ook buiten het reguliere lesrooster worden gepland. Deelname aan het Plusprogramma wordt opgenomen in het Plusdocument dat elke leerling ontvangt bij zijn/haar diploma-uitreiking.

Na de brugklas

In klas twee wordt dit KWT voortgezet, terwijl in klas 3 (h/v) de leerling twee uren per week zelf intekent voor zelfstudie bij de verschillende vakdocenten in de vakken Nederlands, Frans Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Tijdens deze uren werken de leerlingen in kleine groepen aan het vak. De mentor en de vakdocenten bepalen voor welke twee vakken per week de leerling extra hulp kan gebruiken. Leerlingen die dit niet nodig hebben kunnen deze KWT-uren gebruiken voor verdieping in vakken die ze zelf uitkiezen. Elke vier weken wordt er een nieuwe indeling van de groepen gemaakt.

In de bovenbouw van het VWO en HAVO zijn er drie KWT-uren in het rooster opgenomen. Hier geeft de leerling zelf aan voor welk vak hij/zij door de vakdocent extra geholpen wil worden of voor welk vak hij/zij extra stof aangereikt wil hebben.

Bij de invulling van de KWT-uren wordt, zowel in de onder- als bovenbouw, expliciet aandacht geschonken aan algemene didactische uitgangspunten. De docent gaat bij het geven van onderwijs uit van de groep, waarbij aan de verschillen tussen leerlingen recht wordt gedaan.

De docent streeft naar:

  • een actieve, zelfstandig werkende/lerende leerling;
  • samenwerkend leren;
  • een doorlopende leerlijn van primair onderwijs – voortgezet onderwijs, onderbouw – bovenbouw en het vervolgonderwijs;
  • samenhang tussen de verschillende vakken.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl