Zoekresultaten voor:

Elektronische leeromgeving (ELO)

Onze school maakt gebruik van een elektronische leeromgeving (ELO), genaamd It’s Leaning. ELO staat voor Elektronische Leer Omgeving. Dit is een digitaal loket. Deze ELO wordt op Groenewald gebruikt ter ondersteuning van het onderwijs. Het is een extra service waarin zowel basisstof als extra stof aan leerlingen kunnen worden aangeboden. Ook het inleveren van opdrachten … Lees verder

Triage op Groenewald

Het coronaprotocol van de VO-raad adviseert scholen om triage te blijven toepassen bij bezoek van externen aan de school. Het uitgangspunt voor dit advies is de passage in het protocol ‘Volledig openen vo’ waarbij geadviseerd wordt om terughoudend om te gaan met bijeenkomsten op school (zoals oudergesprekken, vergadering of vieringen). Wanneer toch gekozen wordt voor … Lees verder

Oriëntatie op studiekeuze 2020-2021

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals veel dingen zal ook de oriëntatie op de vervolgopleiding er dit jaar anders uit zien dan we gewend zijn. Sommige voorlichtingsactiviteiten gaan niet door, er ontstaan ‘nieuwe’ voorlichtingsactiviteiten, heel veel activiteiten zijn online en er zijn fysieke voorlichtingsactiviteiten in kleinere groepen. In bijgevoegde brief kunnen jullie teruglezen wat er (zoals … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl