Zoekresultaten voor:

Calamiteiten

Over de veiligheid van de werkomstandigheden van de leerling op school, zijn door de overheid duidelijke voorschriften opgesteld. Zowel docenten als leerlingen zijn gehouden deze voorschriften in acht te nemen. De school kent een veiligheidsplan voor calamiteiten. De leerling ontvangt hierover instructies.  In het onverhoopte geval van een calamiteit is er een ontruimingsplan. In elk lokaal … Lees verder

Anti pestprotocol Groenewald

Uitgangspunten Pesten komt voor in alle lagen van de maatschappij; dus ook op school. Als school streven wij naar een prettig en veilig leefklimaat voor onze leerlingen. Een klimaat waarin onze leerlingen optimaal kunnen presteren en zich kunnen ontwikkelen. Wanneer een van deze voorwaarden in het gedrang komt, zullen wij als school (samen met de … Lees verder

Leerlingbegeleiding

Onder leerlingenbegeleiding valt alle hulp die de leerling tijdens verblijf aan onze school geboden krijgt om zijn schoolloopbaan met succes af te ronden en zijn persoonlijkheid te ontwikkelen. Het gaat hierbij om begeleiding bij het leerproces, het dagelijkse welbevinden, het sociaal functioneren en het voorzien van bijzondere hulp bij een handicap. Leiding De begeleiding van … Lees verder

Counselors

ZORGTEAM: SCHOOL EN HULPVERLENING WERKEN SAMEN OM JOUW PROBLEEM OP TE LOSSEN In het Zorgteam van Groenewald werken professionals van school en hulpverlening nauw met elkaar samen om problemen van kinderen en jongeren op te lossen. Daarbij leveren ze advies om de aanpak op school en thuis goed op elkaar af te stemmen. Sommige leerlingen hebben … Lees verder

Docenten

Zonder goede docenten kunnen we geen goed onderwijs geven. Concreet houdt dit in dat we zo goed mogelijk faciliteren om de kwaliteit van ons personeel op hoog niveau te houden en waar nodig verbeteren. Opleidingen volgen, de juiste bevoegdheden halen, extra trajecten als promoveren: dit moedigen we aan en we zorgen voor ruimte voor de … Lees verder

LVO

Groenewald staat onder bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), gevestigd te Sittard. De stichting kent een Raad van Toezicht en een College van Bestuur dat bevoegd gezag is. College van bestuur De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter Mevrouw S.M.E. Holtjer RA, lid College van Bestuur Het secretariaat van het College van Bestuur … Lees verder

Leerlingenraad

We vinden de mening van de leerling heel belangrijk. We vragen leerlingen regelmatig mee te denken over actuele onderwerpen. Dit doen we op verschillende manieren. Leerlingenraad. Leerlingen kunnen lid worden van de leerlingenraad. De leerlingenraad is een enthousiaste groep leerlingen die zich inzet voor de belangen van leerlingen van Groenewald. De leerlingenraad is geformeerd vanuit … Lees verder

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat onder andere over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs of de wijze waarop … Lees verder

Atheneum

Het Atheneum behoort tot het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). Deze opleiding van zes jaar (brugklas inbegrepen) geeft een brede algemene ontwikkeling en stelt de leerling in staat tot het volgen van Wetenschappelijk Onderwijs (WO).  Profielen Het atheneum kent vier afstudeerrichtingen zogenaamde profielen, te weten: cultuur en maatschappij economie en maatschappij natuur en gezondheid natuur en … Lees verder

HAVO

Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) geeft in een vijfjarige opleiding (brugklas inbegrepen) een brede algemene ontwikkeling en stelt de leerling in staat tot het volgen van Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Met een HAVO-diploma kan een leerling toegelaten worden tot 5 Atheneum. Pofielen Het HAVO kent vier afstudeerrichtingen, de zogenaamde profielen, te weten: Cultuur en Maatschappij … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl