Zoekresultaten voor:

Mediatheek

In de schoolmediatheek staan voor de leerlingen computers, laptops, tablets, boeken en dvd’s ter beschikking. Het is de bedoeling dat de leerlingen informatie, die zij nodig hebben voor het maken van werkstukken, kunnen vinden in de mediatheek of van daaruit worden doorverwezen. Vanzelfsprekend kunnen zij daartoe altijd de hulp inroepen van de mediathecarissen en vrijwilligers. … Lees verder

Lesuitval en opvang

Lesuitval wordt tot een uiterst minimum beperkt. Er zijn flexdocenten in dienst die, bij ziekte of afwezigheid van een docent, samen met andere docenten de les waarnemen. De afwezige docent draagt indien mogelijk de lesstof aan, zodat de docent die waarneemt, zorg kan dragen voor een goede invulling. In sommige situaties, vooral eerste en laatste … Lees verder

Informatieplicht aan ouders na een echtscheiding

Na een echtscheiding gaat een kind meestal bij één van de ouders wonen en heeft de andere ouder een zorgregeling met het kind. Voor de informatieplicht is dan van belang wie het ouderlijk gezag over het kind uitoefent. Na een echtscheiding behouden beide ouders in beginsel het gezamenlijk gezag en dient de school steeds gelijktijdig … Lees verder

Onderwijstijd

Groenewald conformeert zich aan het vakantierooster dat steeds weer wordt opgesteld voor de regio in samenspraak tussen PO en VO. Daarnaast streeft school naar de handhaving van de drie proefwerkweken per jaar gevolgd door drie activiteitenweken. Groenewald kan dit én tevens haar onderwijstijd garanderen door een maximale inzet van collegae in de waarneming, zodat er … Lees verder

Kwaliteitszorg

Opbrengsten Resultaten in de vorm van percentages geslaagden, het aantal leerlingen dat zonder doublure de eindstreep haalt, het aantal bevorderden en doubleurs zijn allemaal getallen die iets zeggen over het rendement van de school. Kwaliteit is echter niet alleen zichtbaar in cijfers; van kwaliteit is sprake wanneer de school haar doelstellingen weet te realiseren. Dit … Lees verder

Kluisjes

De school stelt kluisjes ter beschikking tegen een borgsom van € 10,00 en kosten van € 10,00 per jaar. Bij verlies van de kluissleutel wordt opnieuw € 10,00 in rekening gebracht. De schoolleiding (directie en teamleiders) behoudt zich het recht voor om te allen tijde de kluisjes te (laten) openen en te (laten) controleren.

Inspectie

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen … Lees verder

Melden en registreren van incidenten en ongevallen

Voor LVO is veiligheid een belangrijke zaak. Want een veilige leeromgeving is noodzakelijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige werkomgeving is ook nodig voor docenten en de andere werknemers om hun werk naar behoren en met plezier te kunnen verrichten. Daarnaast verplicht de Arbowet de werkgever om de werknemers doeltreffend … Lees verder

Gymspullen

Als leerling van onze school draag je tijdens de lessen lichamelijke opvoeding de speciale sportkleding van Groenewald. Deze kleding bestaat uit een uniforme broek en T-shirt, sportsokken en schone sportschoenen die op de vloer geen strepen achterlaten. Wij adviseren de kleding te voorzien van naam. De gymtas met daarin de sportkleding mag niet op school … Lees verder

Contact

Bezoekadres: Kinskystraat 15 6171 LX Stein Tel. (046) 4332820 Postadres: Postbus 6 6170 AA Stein Antwoordnummer 30008 6170 XV Stein E-mail: info@groenewald.nl (graag naam leerling en klas vermelden bij correspondentie) K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279 NL91.INGB.066.30.25.877 ten name van LVO inzake SG Groenewald te Stein Contactpersonen: Rector: Mevr. drs. E. Janssen Tel. 0646740336 elma.janssen@stichtinglvo.nl Conrectoren: … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl