Zoekresultaten voor:

Sociale Veiligheid

Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, het is ook een plek waar zij leeftijdgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen en waarden en omgangsvormen. Sociale veiligheid is dus een belangrijk aspect. Op 1 augustus 2015 is een wetsvoorstel in werking getreden dat scholen verplicht zorg te dragen voor de … Lees verder

ZorgAdviesTeam (ZAT)

Het ZorgAdviesTeam bestaat uit vertegenwoordigers van de school, Bureau Jeugdzorg, het regionaal expertisecentrum, de politie, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar. Als we ons zorgen maken om een leerling, kan de school het ZorgAdviesTeam inschakelen. Hiervoor vragen we toestemming aan de ouders van de betreffende leerling.

Verzuim en aanwezigheidsplicht

De leerling is verplicht alle lessen te volgen die op het rooster voorkomen, tenzij hij/zij om een geldige reden verhinderd is deze te volgen. Alle verzuim wordt dagelijks geregistreerd en gecontroleerd. Is de reden van het verzuim niet bekend, dan wordt zo snel mogelijk telefonisch contact gezocht met de ouders en wel door de laagcoördinator … Lees verder

Verzekeringen

LVO heeft als bevoegd gezag voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Voor u zijn van belang de verzekeringen die betrekking hebben op leerlingen en vrijwilligers c.q. ouders die participeren bij evenementen etc. Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dat betekent dat schade of letsel in de meeste gevallen eerst … Lees verder

Veiligheid

De school kent een veiligheidsplan voor calamiteiten. De leerling ontvangt hieromtrent instructies. Over de veiligheid van de werkomstandigheden waarin de leerling op school verkeert, zijn door de overheid duidelijke voorschriften opgesteld. Zowel docenten als leerlingen zijn gehouden deze voorschriften in acht te nemen. In het onverhoopte geval van een calamiteit is er een ontruimingsplan. In … Lees verder

Trainingen en leerlingbegeleiding

De leerlingen krijgen verschillende trainingen en begeleiding aangeboden. De mentor van de leerling speelt een belangrijke rol bij de aanmelding voor een dergelijke training of begeleiding. Keuzelessen Keuzelessen worden gegeven in de leerjaren waarin de leerling een studierichting moet kiezen of een vakkenpakket moet samenstellen. De leerling is verplicht deze te volgen. Ze worden gegeven … Lees verder

Afspraken omtrent toetsing

Toetsregeling De leerling heeft recht per trimester zo vaak getoetst te worden dat zijn/haar vorderingen daaruit redelijkerwijs zijn op te maken. Als regel moet het aantal toetsen van een vak per trimester gelijk zijn aan het aantal lessen per week. In een kort trimester kan dat één toets minder zijn. Het gaat hier om A- … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl