Rapporten rond VMBO Maastricht en LVO-bestuur openbaar

Naar aanleiding van de onregelmatigheden bij de schoolexamens bij VMBO Maastricht in het voorjaar van 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs dit najaar verschillende onderzoeken uitgevoerd. Elf scholen van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) zijn nader onderzocht. Daarbij is beoordeeld of het onderwijs van voldoende kwaliteit is en of het bestuur en management voldoende zicht hebben op de borging van de onderwijskwaliteit. Daarnaast is het bestuurlijk handelen van LVO onderzocht en heeft de inspectie beoordeeld hoe het bestuur de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. De rapporten zijn na hoor en wederhoor definitief vastgesteld en nu openbaar.

Lees verder

 

Lees ook persverklaring LVO en OCW persbericht 

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl