Zoekresultaten voor: SE

PTA

De schoolvorderingen van de leerlingen in de Tweede Fase (4/5/6 vwo, 4/5 havo en de bovenbouw 3/4 vmbo), worden minimaal driemaal per jaar officieel vastgelegd in een rapportage. Leerlingen die starten met het examen (vmbo-3, havo-4 en vwo-4) ontvangen een handleiding PTA. Wettelijk is vastgelegd dat voor een examen omschreven dient te staan welke lesstof … Lees verder

PSO

PSO staat voor Praktische Sector Oriëntatie. Leerlingen krijgen in de onderbouw lessen vanuit de verschillende sectoren. Leerlingen ervaren zo wat een sector inhoudt. Dit is belangrijk om in leerjaar twee en drie een goede keuze te maken voor de bovenbouw.  

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft, dan dient u in eerste instantie contact op te nemen met de contactpersoon van de school. De contactpersoon is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school.

Persoonlijke en maatschappelijke vorming en burgerschapsvorming

In ons onderwijsaanbod is voorzien in het vak persoonlijke en maatschappelijke vorming (PMV). Iedere leerling van de onderbouw volgt deze lessen. Er wordt aandacht besteed aan kennis en vaardigheden op het gebied van waarden en normen, sociale vaardigheden, omgangskunde, seksuele diversiteit en zelfredzaamheid. Het vak PMV wil een bijdrage leveren aan de vorming van de … Lees verder

Overtreding en sanctioneren

Overtreding van de regels en afspraken kan leiden tot sanctionering. Een leerling die uit een les wordt verwijderd, dient zich te allen tijde bij de laagcoördinator te melden. De laagcoördinator bepaalt of en, zo ja, welke sanctie de leerling wordt opgelegd. Onafhankelijk hiervan heeft ook de vakdocent de mogelijkheid een leerling te sanctioneren. Bij herhaaldelijke … Lees verder

Somtoday

Via de website van Somtoday kunnen ouder(s)/verzorger(s) de actuele cijfers, of huiswerk in orde is, spullen in orde zijn en absentie inzien van hun kind. Om Somtoday te kunnen bezoeken, ontvangen ouder(s)/verzorger(s) een inlogcode. Ook het inschrijven voor oudergesprekken verloopt via Somtoday of Itslearning.

Minder valide leerlingen

Wij streven ernaar leerlingen met een handicap het onderwijs zo goed mogelijk zonder belemmering te laten volgen samen met de andere leerlingen. ʹSamen op wegʹ is het devies. Soms zijn aanpassingen onvermijdelijk. En bij een goede begeleiding is het noodzakelijk dat we goed geïnformeerd zijn. Wij laten ons daarbij ook door externe instanties helpen en … Lees verder

Milieu / kauwgom

Een schone en nette leer- en werkomgeving draagt bij om het verblijf op school zo aangenaam mogelijk te maken. Het schoonhouden van het schoolgebouw en schoolterrein is een verantwoordelijkheid van iedereen. Om een optimaal milieu te creëren en te behouden gelden de volgende regels en afspraken. Afval moet altijd in de daarvoor bestemde afvalbakken worden … Lees verder

Loopbaandossier (LOB)

Vanaf het eerste leerjaar bouwen leerlingen een loopbaandossier op. Hierin worden rapporten, verwerkingen van PSO-lessen, uitslagen van diverse testen en eventueel verslagen van activiteiten opgenomen. Het dossier gaat mee naar de bovenbouw en is ook bedoeld voor de intake op het MBO. Het laat zien welke ontwikkeling de leerling heeft doorgemaakt op het VMBO. Hieraan … Lees verder

Reizen

Zoals op elke school, gaan ook de leerlingen van Groenewald met school op reis. Dat kunnen excursies zijn van een dag, maar ook meerdaagse excursies. Naast de vrije excursies die voornamelijk in de vakantietijd plaatsvinden, kent elke afdeling van onze school één verplichte meerdaagse excursie. Voor het vmbo is dit in klas 3 een excursie … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl