Toelichting coronamaatregelen op onze school

Wij ontvangen vragen van ouders en leerlingen over het waarom van het toepassen van coronamaatregelen op onze school. Hierbij geven we u een korte toelichting.

 

Onderwijs zo lang mogelijk open
We begrijpen dat het niet altijd fijn is om zoveel maatregelen gerelateerd aan het coronavirus op te volgen, maar het belang van het openblijven van het onderwijs voor iedereen staat voor ons voorop. Wij doen er alles aan om voor elke leerling het onderwijsproces op school, binnen de door de overheid gestelde regelgeving, zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

 

Als school werken wij er uiteraard aan mee om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan. Daarom houden wij ons als onderwijsinstelling aan de regelgeving die het ministerie van OCW heeft vastgesteld in overleg met de onderwijsorganisaties voor het voortgezet onderwijs en het RIVM. Deze coronamaatregelen zijn gepubliceerd in het protocol “Volledig openen vo-scholen”.

Ook volgen wij het dringende advies van de overheid om een mondkapje te dragen op school.

 

Dringend advies
Scholen kunnen met instemming van de eigen medezeggenschapsraad kiezen voor een verplichting. Dit is op grond van de zorgplicht voor de veiligheid op school juridisch toegestaan. De zorgplicht gaat over sociale, psychische en fysieke veiligheid op school van leerlingen. Gezien het huidige aantal besmettingen in ons land en de toename daarvan achten wij het gerechtvaardigd om het dragen van mondkapjes dringend te adviseren. Groenewald volgt het dringende advies van de overheid om een mondkapje te dragen.

 

Wij vragen leerlingen en medewerkers om mondkapjes te dragen als zij zich verplaatsen in de gangen en op pauzeplekken. In de les hoeft geen mondkapje te worden gedragen. Met uitzondering van de praktijklessen van het vak zorg en welzijn wanneer het 1,5 meter afstand houden moeilijk is.

 

We begrijpen dat dit voor de leerlingen niet altijd prettig is. Wij willen u er echter op wijzen dat het dringende advies tot het dragen van een mondkapje zich beperkt tot het verblijf in gangen, aula en enkele lessen. Het grootste deel van de tijd op school dragen de leerlingen geen mondkapje en ondervinden hier dan ook geen hinder van. We vragen nogmaals uw begrip voor deze regel.

 

Overige regels

Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op de huidige richtlijnen van het RIVM en vervangt deze niet. Het is belangrijk dat we op school 1,5 meter afstand blijven houden tussen leerlingen en medewerkers. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Ook zorgen wij voor de nodige hygiënemiddelen, zoals handgel en reinigingsmiddelen en -doekjes om de werkplekken van leerlingen en medewerkers te reinigen. We zorgen voor een gezond binnenklimaat door goed te ventileren en regelmatig de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. We dragen zo bij aan het inperken van de verspreiding van het coronavirus.

 

Vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het dragen van een mondkapje op school of over andere (hygiëne)regels, dan kunt u contact opnemen met de coördinator of teamleider van uw zoon of dochter.

 

Met vriendelijke groet,

Elma Janssen, rector

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl