Triage op Groenewald

Het coronaprotocol van de VO-raad adviseert scholen om triage te blijven toepassen bij bezoek van externen aan de school.

Het uitgangspunt voor dit advies is de passage in het protocol ‘Volledig openen vo’ waarbij geadviseerd wordt om terughoudend om te gaan met bijeenkomsten op school (zoals oudergesprekken, vergadering of vieringen). Wanneer toch gekozen wordt voor het organiseren van een dergelijke bijeenkomst dienen we triage toe te passen. U kunt dit doen door met u mobiele telefoon naar www.covidtriage.nl te gaan of met de fotofunctie van uw mobiele telefoon onderstaande QR-code te scannen.

 

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl