Aannamebeleid

Groenewald mag zich de laatste jaren verheugen op een grote belangstelling van leerlingen en ouders. Dit vertaalt zich in een stabiele instroom. Momenteel is het zelfs zo, dat we met de MR een plaatsingsbeleid hebben afgesproken omdat er sprake is van plaatsgebrek.
De gemeente heeft ingestemd met een uitbreiding van de school. Als deze gereed is, is de school geschikt voor 1450 leerlingen. We hebben met de gemeente afgesproken dat we ook niet verder gaan groeien. Dit betekent dat we een aannamebeleid hanteren en zo nodig blijven hanteren. Concreet betekent dit het volgende:

Voor de aanname van leerlingen hanteren we de volgende uitgangspunten:
1 het totale aantal leerlingen mag niet groter zijn dan 1475.
De reden voor dit uitgangspunt is gelegen in de drukte gecombineerd met veiligheid in de
aula, toiletten en verkeersruimtes.

2 Het totale aantal basisgroepen is maximaal 65.
Deze afspraak is noodzakelijk vanwege de bezetting en beschikbaarheid van de lokalen.

3 De groepsgrootte is maximaal 32 leerlingen.
Deze afspraak is noodzakelijk vanwege de grootte van de lokalen.
Uitgezonderd van deze regeling zijn:
* leerlingen uit groep 8.
Alle leerlingen die zich vanuit groep 8 aanmelden en die passen binnen het zorgprofiel van onze school worden aangenomen.
* Leerlingen uit gezinnen die verhuizen naar de gemeente Stein.
Voor leerlingen die verhuizen naar de gemeente Stein geldt dat zij worden aangenomen indien hun oude school niet binnen fietsafstand (12 km) ligt.
* Leerlingen die de overstap kunnen maken van vso naar vo woonachtig in de gemeente Stein.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl