Counselors

ZORGTEAM: SCHOOL EN HULPVERLENING WERKEN SAMEN OM JOUW PROBLEEM OP TE LOSSEN

In het Zorgteam van Groenewald werken professionals van school en hulpverlening nauw met elkaar samen om problemen van kinderen en jongeren op te lossen. Daarbij leveren ze advies om de aanpak op school en thuis goed op elkaar af te stemmen. Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld gedrags-, ontwikkelings- of leerproblemen. Door op tijd die problemen te signaleren en op te lossen, kan ons Zorgteam ervoor zorgen dat een leerling zo snel mogelijk weer goed meedraait op school. Ook ouders worden zo veel mogelijk bij de hulpverlening betrokken.

Dyslexie

Als je een dyslexieverklaring hebt, wordt daar bij toetsen en in de les rekening mee gehouden. Leerlingen met dyslexie ontvangen een dyslexiepasje, hetgeen betekent dat ze recht hebben op tijdverlenging tijdens toetsen. De vakdocenten worden hierover geïnformeerd. Ook voor leerlingen met dyscalculie (met geldige verklaring) gelden bovenstaande afspraken. Voor meer informatie over ons dyslexiebeleid verwijzen we naar de schoolgids.

Coördinatoren Ondersteunende Faciliteiten:
Mevrouw L. de Lange

Mevrouw L. Leenders

Faalangst

Het afnemen van de SAQI (School Attitude Questionnaire Internet) in de brugklas kan mogelijke signalen van faalangst als uitkomst hebben. Na overleg met ouders zal er een vervolgtest worden afgenomen; de SSAT (Situatie Specifieke Angst Test. Deze test heel specifiek op faalangst. De uitkomsten van deze test kunnen aanleiding zijn voor deelname aan een faalangst reductie training (FRT). Ook deze deelname vindt plaats in overleg met ouders.

Zorggroep

Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen een beroep doen op de counselors als er sprake is van speciale moeilijke situaties van persoonlijke aard die het schoolse functioneren belemmeren. Na overleg met onder andere de mentor, bepaalt de teamleider adequate hulpverlening door een van de counselors. De counselors zijn:

dhr. M. Merkies; zorgcoördinator en schoolmaatschappelijk werker

mevr. S. Fijten
mevr. A. van Nispen, orthopedagoog HBO

mevr. T. Moonen

 

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl