Onderwijs

Inrichting onderwijs

Leerlingen worden intensief begeleid door mentoren en er zijn studiecontrolesystemen ontwikkeld. Ze werken in de brugklas voor alle vakken met studiewijzers, waardoor een zelfstandige studiehouding gecreëerd wordt. Bij ieder vak wordt aangegeven welke onderwerpen worden behandeld, wanneer en op welke wijze de stof getoetst zal worden. Computergebruik is hierbij onontbeerlijk.

In de lessentabel van de onderbouw van VWO, HAVO en VMBO zijn twee extra keuzewerktijduren opgenomen. Tijdens deze uren werken de leerlingen in kleine groepen aan het vak van de begeleidende vakdocent.

De totstandkoming van een beoordeling over het studieverloop wordt nauwkeurig beschreven in het PTA (programma van toetsing en afsluiting).

De studiewijzers, de keuzewerktijduren en het PTA maken het mogelijk het onderwijs zo gevarieerd & gestructureerd mogelijk te organiseren.

Doorstroomschema.

inrichting-onderwijs

VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

MAVO = Middelbaar Algemeen Voorbereidend Onderwijs

VMBO = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

A = Atheneum

G = Gymnasium

H = HAVO

T = Theoretische Leerweg

K = Kaderberoepsgerichte Leerweg

B = Basisberoepsgerichte Leerweg

z&w = zorg en welzijn

t = sector techniek

z = sector zorg en welzijn

e = sector economie

g = sector groen

cm = profiel cultuur en maatschappij

em = profiel economie en maatschappij

ng = profiel natuur en gezondheid

nt = profiel natuur en techniek

M = maatschappijprofielen

N = natuurprofiele

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl