MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat onder andere over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs of de wijze waarop ouders meehelpen op school.
In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd, bijvoorbeeld: “De MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling”.
De medezeggenschapsraad van Groenewald bestaat uit twaalf leden, te weten 3 ouders, 3 leerlingen en 6 personeelsleden.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:

 1. F. Meijers (voorzitter)
 2. H. Wagner (vicevoorzitter)
 3. M. Smeets (secretaris)
 4. J. Hermans
 5. J. Elders
 6. A. Roukema

 

Oudergeleding

 1. H. Schurgers
 2. P. Quaedflieg
 3. L. Poorter

 

Leerlinggeleding

 1. B. Schobben
 2. M. Helwig
 3. R. Roukema

Als u contact wilt met de MR dan kan dat het beste via het e-mailadres mr@groenewald.nl. Daarnaast kunt u natuurlijk een brief sturen naar de school. Voor dringende zaken kunt u ook bellen. Vraagt u in dat geval a.u.b. naar de voorzitter.

Groenewald is onderdeel van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, LVO. Voor zaken die alle scholen aangaan vindt er maandelijks ook overleg plaats tussen het College van Bestuur van LVO en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van LVO. In deze GMR zijn alle scholen van LVO vertegenwoordigd. Groenewald wordt op dit moment vertegenwoordigd door dhr. F. Meijers en een van de leerlingen, M. Helwig (G4) .

Contact mr: mr@groenewald.nl

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl