Directie

Rector
mevr. drs. M.W.N.E. Janssen
tel. 046-4332820
bij noodgevallen: 06-46740336

Conrectoren
dhr. F.G.J. Janssen
tel. 046-4332820
bij noodgevallen: 06-46740337

mevr. T. Beij
tel. 046-4332820
bij noodgevallen: 06-15080490

dhr. I.F.J.M. Heinemans
tel. 046-4332820
bij noodgevallen: 06-14885470

Gegevens bevoegd gezag:
De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een raad van toezicht.

​LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

College van bestuur
De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
Mevr. S.M.E. Holtjer RA, lid College van Bestuur

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglvo.nl.
U kunt ook e-mailen naar info@stichtinglvo.nl

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl