Vertrouwenspersonen en sociale veiligheid

Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, het is ook een plek waar zij leeftijdgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen en waarden en omgangsvormen. Sociale veiligheid is dus een belangrijk aspect. Onder sociale veiligheid vallen thema’s als een anti-pestprogramma, radicalisering, racisme, seksuele diversiteit, discriminatie en sociale media.

De sociale veiligheid op school is gebaat bij een sfeer waarin harmonie en respect centraal staan en waarin pesten en ander agressief gedrag niet worden getolereerd. Maar scholen zijn ook verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van alle leerlingen.  De vertrouwenspersonen maken deel uit van de zorg voor veiligheid van leerlingen. Mocht de leerling toch worden geconfronteerd met vormen van ongewenst gedrag, zoals; pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie binnen school, dan kunnen de leerling en de ouders met hun klachten terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Zij zijn zowel telefonisch (046-4332820) als via e-mail (vertrouwenspersoon@groenewald.nl) te bereiken.

Bij Groenewald zijn de taken als volgt ingevuld:

  • Veiligheidscoördinator: (verantwoordelijk voor het beleid in het kader van het tegengaan van pesten en aanspreekpunt in het kader van pesten).
  • Vertrouwenspersonen en anti-pestcoördinatoren: mevr. L. Frenken en dhr. M. Vaessen

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl