Coachvoorziening

Met ingang van schooljaar 2016-2017 beschikt Groenewald over een coachvoorziening. Binnen de coachvoorziening vindt ondersteuning plaats van leerlingen (zowel individueel als in groepsverband), die tijdelijk (voor een deel) niet aan het onderwijsproces kunnen deelnemen of die extra ondersteuning nodig hebben om op een adequate wijze hieraan deel te kunnen nemen. Ondersteuningsvormen die aangeboden worden zijn: hulp bij planning en organisatie (structuur), gedragsregulatie en -verandering, faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining, leren ‘leren’, prikkelarme pauzeplek (met name voor ASS-leerlingen) en motivatietraining.

In alle gevallen geldt dat de ondersteuning vanuit de coachvoorziening pas wordt ingezet wanneer deze ondersteuning de normale mentorbegeleiding overstijgt. Aanmelding verloopt via mentor, teamleider en zorgcoördinator. Daarnaast geldt dat er zowel individueel als in groepsverband maatwerk geboden zal worden. De coachvoorziening doet tevens dienst als vraagbaak voor docenten met betrekking tot het bieden van extra ondersteuning van leerlingen op pedagogisch en didactisch vlak.
Coaches: mevr. K. Theunissen, mevr. M. Schelberg, mevr. A. Delleman, mevr. M. Cretskens, mevr. L. Trines, mevr. R. Repkes, mevr. E. van Gerwen, mevr. S. Fijten, dhr. R. Gröters en dhr. M. Merkies (coördinator).

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl