Stage

VMBO Kader- en Basisberoepsgerichte stages

Binnen het VMBO doen de leerlingen van de Basisberoepsgerichte leerweg en de Kaderberoepsgerichte leerweg veel praktische ervaring op binnen bedrijven en instellingen. In de onderbouw heet dit proces Praktische Sector Oriëntatie (PSO). In het eerste en tweede leerjaar  bezoeken leerlingen ruim 20 bedrijven en instellingen, om zo een beeld te krijgen van de praktijk. Ze leren welke soorten beroepen er zijn, maar ze krijgen ook inzicht in de werkomstandigheden. Én niet onbelangrijk, ze horen ook de persoonlijke verhalen van de mensen die het beroep uitoefenen. Deze PSO-activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in de vergader- en proefwerkweken.

Nadat de leerling in de bovenbouw voor een profiel heeft gekozen, vinden er diverse stages plaats.  In het derde leerjaar zijn dat drie stages van gemiddeld twee weken in verschillende werkvelden. In het vierde leerjaar wordt de beroepsoriëntatie afgesloten met een drieweekse stage. In totaal zijn er dus negen weken stage in klas drie en vier, allen gepland in vergader- en proefwerkweken. De stages worden op verschillende manieren beoordeeld binnen het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).

In de vier jaren VMBO legt de leerling al zijn LOB (Loopbaan Oriëntatie Beroepen)-activiteiten, die gericht zijn op opleidings- en beroepsoriëntatie, vast in Peppels, een digitaal portfolio als opstap naar het MBO.

VMBO TL

De LOB-stage (Loopbaan Oriëntatie Beroepen stage) is bedoeld om de VMBO-TL leerlingen inzicht te geven in verschillende beroepen en een kijkje te nemen in een bedrijf of instelling. Deze stage is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma en het LOB-traject in het derde en vierde leerjaar. De leerlingen kiezen zelf een stageplaats. Bij de stagedocent kunnen zij informatie en hulp krijgen bij het zoeken naar een stageplaats. Tijdens de stage werken de leerlingen mee in het bedrijf of de instelling, ze verrichten onder begeleiding eenvoudige handelingen, zodat zij een goed beeld krijgen van de door hun gekozen sector. De stage vindt meestal plaats tijdens de vergaderweek van de voorjaarsvakantie.

Docenten van school bezoeken alle leerlingen een keer op hun stageplek. Mocht een bezoek niet mogelijk zijn, dan zal er in elk geval telefonisch contact gezocht worden met het stagebedrijf.

Beoordeling

Na afloop van de stage krijgen de leerlingen een beoordeling van de begeleider op de stageplaats en van een vakdocent van school. Deze beoordeling is niet opgenomen in het PTA, maar deze ervaringen worden wel gebruikt als opstap naar het profielwerkstuk in klas 4.

 

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl