Financiële zaken

Groenewald vraagt geen aparte vrijwillige ouderbijdrage. Gedurende het schooljaar worden diverse activiteiten georganiseerd waarbij vooraf de keuze gemaakt kan worden om hieraan wel of niet deel te nemen. Bij deelname verplicht men zich tot betaling. Indien de ouders vanwege bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om aan de betaling te voldoen, dan kunnen zij een verzoek om gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding indienen bij de directie. De directie beslist in dat geval over de toepassing van de kwijtschelding.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl