Docenten

Zonder goede docenten kunnen we geen goed onderwijs geven. Concreet houdt dit in dat we zo goed mogelijk faciliteren om de kwaliteit van ons personeel op hoog niveau te houden en waar nodig verbeteren. Opleidingen volgen, de juiste bevoegdheden halen, extra trajecten als promoveren: dit moedigen we aan en we zorgen voor ruimte voor de professionele ontwikkeling van onze  medewerkers.

Wij streven naar steeds meer modern en gepersonaliseerd onderwijs; voor iedere leerling maatwerk en passende werkvormen. We stimuleren dat zulke onderwijsontwikkelingen en innovaties vanuit de scholen en onze docenten komen. We geven docenten ruimte en tijd om hierover in dialoog te gaan met elkaar en om aan de slag te gaan.

Onze medewerkers zijn ondernemende professionals. Medewerkers krijgen meer ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid om hun betrokkenheid om te zetten in daden. En hiermee op een creatieve wijze oplossingen te zoeken voor bijvoorbeeld gepersonaliseerd onderwijs. Het eigenaarschap van het onderwijs ligt daarmee op de plek waar deze thuis hoort: bij de docent. Goed en gemotiveerd personeel leidt tot goed onderwijs.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl