Inrichting van het onderwijs

Groenewald maakt in de inrichting van haar onderwijs onderscheid tussen: brugklassen, vmbo, havo en vwo.

Brugklas

De brugklas vormt de schakel tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het is een periode van gewenning aan een schoolsysteem met vakdocenten, wisseling van lokalen en elke dag huiswerk. De brugklas is zo ingericht, dat een definitieve keuze nog niet gemaakt hoeft te worden; met u zoeken we in de loop van het jaar naar de beste weg. Groenewald werkt met een zogenaamde dakpanstructuur. We kennen de brugklassen Basis Kader, Kader Theoretische leerweg, Theoretische leerweg havo en havo atheneum. De gymnasium leerlingen krijgen klassieke talen als extra vakken.

VWO

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (gymnasium/atheneum) geeft in een zesjarige opleiding (brugklas inbegrepen) een brede algemene ontwikkeling en stelt de leerling in staat tot het volgen van wetenschappelijk onderwijs (wo). Het VWO kent een onderbouw (tot en met het derde leerjaar) en een bovenbouw (vierde tot en met zesde leerjaar).

De bovenbouw of de Tweede Fase, kent vier afstudeerrichtingen, de zogenaamde profielen. Dit zijn: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek. Elk profiel bestaat uit drie delen: het gemeenschappelijk deel dat voor alle leerlingen hetzelfde is, het profieldeel waarvan de inhoud afhankelijk is van het gekozen profiel en het vrije deel. In het vrije deel kiest een leerling één of twee examenvak(ken) uit het schoolaanbod gebaseerd op beroepsperspectieven of interesse.

Het vwo kent op onze school een gefaseerde keuze. In vwo-4 wordt een keuze gemaakt tussen de Maatschappijstroom (M-stroom) en de Natuurstroom (N-stroom). In vwo-5 kiest de leerling zijn definitieve profiel. Een leerling van de M-stroom kiest het CM-profiel of het EM-profiel. Een leerling van de N-stroom kiest het NG-profiel of het NT-profiel.

HAVO

Het havo geeft in een vijfjarige opleiding (brugklas inbegrepen) een brede algemene ontwikkeling en stelt de leerling in staat tot het volgen van hoger beroepsonderwijs (hbo). Met een havo-diploma kan een leerling toegelaten worden tot 5 vwo. Het havo kent een onderbouw (tot en met het derde leerjaar) en een bovenbouw (vierde en vijfde leerjaar).

De havo leerling kan kiezen uit vier afstudeerrichtingen, de zogenaamde profielen. Dat zijn: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Aan het einde van het derde leerjaar maakt de leerling een keuze voor een van de profielen. Een profiel bestaat uit drie delen: het gemeenschappelijk deel dat voor alle leerlingen hetzelfde is, het profieldeel en het vrije deel. In het vrije deel kiest een leerling één examenvak uit het schoolaanbod gebaseerd op beroepsperspectieven of interesse.

VMBO

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs geeft in een vierjarige opleiding (brugklas inbegrepen) een brede algemene vorming en een voorbereiding op een vervolgstudie aan een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), gecentreerd in Regionale Opleidingen Centra (ROC), Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) of havo. Een leerweg binnen het VMBO is een niveau waarop een leerling onderwijs krijgt. Er zijn drie leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg, de

kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengd-theoretische leerweg.

Het vmbo kent binnen Groenewald drie leerwegen:

  • De basisberoepsgerichte leerweg; deze is bestemd voor de meer praktisch ingestelde leerling; deze leidt op voor assistentenopleidingen (niveau 1) en basisberoepsopleidingen (niveau 2) in het middelbaar beroepsonderwijs.
  • De kaderberoepsgerichte leerweg; deze leidt op voor vakopleidingen en middenkader opleidingen (niveau 3 en 4) in het middelbaar beroepsonderwijs.

In beide beroepsgerichte leerwegen kennen we het profiel Zorg en Welzijn.

  • De theoretische leerweg; dit is de leerweg waarin leerlingen examen doen in minimaal 7 theoretische vakken op het hoogste niveau; deze leerweg is vergelijkbaar met de voormalige mavo-opleiding (6 vakken op d-niveau). Deze leidt op voor alle middenkaderopleidingen en havo. De theoretische leerweg biedt alle profielen (Techniek, Economie, Groen en Zorg & Welzijn) aan.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl