Lesuitval en opvang

Lesuitval wordt tot een uiterst minimum beperkt. Er zijn flexdocenten in dienst die, bij ziekte of afwezigheid van een docent, samen met andere docenten de les waarnemen. De afwezige docent draagt indien mogelijk de lesstof aan, zodat de docent die waarneemt, zorg kan dragen voor een goede invulling. In sommige situaties, vooral eerste en laatste lesuren, kan besloten worden de les uit te laten vallen. De roostermakers kunnen tevens een nieuw dagrooster opstellen. Eventuele tussenuren, die soms voorkomen, kunnen door middel van zelfstudie op basis van de studiewijzer worden doorgebracht in de mediatheek of in de aula. Bij overmacht (zoals een griepepidemie) kan het voorkomen dat de eerste en laatste lessen uitvallen of dat enkele klassen tegelijkertijd in de aula worden opgevangen.
Het is niet toegestaan zonder toestemming de school te verlaten.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl