Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De school heeft een ʹMeldcode huiselijk geweld en kindermishandelingʹ opgesteld. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld (HG) en/of kindermishandeling (KM) dan handelen wij zoals staat beschreven in deze meldcode.

HGKM-meldcode

 • Een personeelslid vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling (HGKM) op basis van adequate signalen direct of indirect vernomen van het slachtoffer.
 • Het personeelslid meldt dit vermoeden bij het management.
 • In samenspraak tussen de zorggroep, het management en de mentor wordt een kortstondig onderzoek verricht.
 • Er wordt advies ingewonnen bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis.
 • Vervolgens wordt contact gezocht met ouder(s)/verzorger(s) door een lid van het management. Indien dit niet mogelijk wordt geacht, omdat een kind wellicht aan gevaren wordt bloot gesteld, of de situatie op een andere manier uit de hand dreigt te lopen, vindt er een melding plaats bij Veilig Thuis. Als de vermoedens van kindermishandeling door het onderzoek worden bevestigd, dan wordt alles in het werk gesteld om passende hulpverlening voor de betrokkenen op gang te brengen. Als dit niet lukt, dan schakelt Veilig Thuis de Raad voor de Kinderbescherming in, om zo, met een rechterlijk bevel, de betrokkenen te dwingen hulp te accepteren.
 • Ouder(s)/verzorger(s) en school kunnen samen tot afspraken komen, onder andere over hoe hulp georganiseerd wordt.
 • Indien niet wordt overgegaan tot een melding, moet de school nauwkeurig aangeven welke redenen hiervoor zijn.

Er worden schriftelijke afspraken gemaakt ten aanzien van een evaluatie.
Binnen de wetgeving worden zes vormen van kindermishandeling omschreven:

 1. lichamelijk geweld.
 2. lichamelijke verwaarlozing.
 3. geestelijke mishandeling.
 4. geestelijke verwaarlozing.
 5. seksueel misbruik.
 6. leven met huiselijk geweld.

Het Advies- en meldpunt Veilig Thuis kan door leerlingen en docenten, bij (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling, worden geraadpleegd; dit mag anoniem. Veilig Thuis is 24/7 telefonisch bereikbaar onder nummer 0800-2000 of via contact@veiligthuiszl.nl. Zie tevens: www.vooreenveiligthuis.nl

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl