Schoolplan

Het schoolplan 2018-2022 van Groenewald beschrijft wat, waarom en op welke manier wij de komende vier jaren het onderwijs vorm en inhoud gaan geven. Het is allerminst de bedoeling tot in detail aan te geven hoe we dit gaan doen. In een voortdurend veranderende maatschappij is dit ook onmogelijk. Het doel van dit schoolplan is om onze ambities aan te geven en om richting te geven aan de onderwijsontwikkeling op Groenewald. In de schooljaarplannen zullen jaarlijks de concrete doelen worden geformuleerd, die moeten leiden tot het verwezenlijken van de ambities uit het schoolplan.

schoolplan_2018-2022 versie 1.1

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl