Lessen en proefwerken

 • Elke leerling is verplicht alle lessen conform het rooster te volgen (ook bij waarneming).
 • Indien een leerling te laat is voor het eerste lesuur, dan dient hij zich te melden bij het frontoffice. Hier ontvangt hij een briefje, waarmee hij toegang tot de les heeft.
 • Als een leerling een les niet kan bijwonen door ziekte, een bezoek aan de tandarts, etc. brengt hij een door de ouder/verzorger ondertekend briefje mee naar school of laat (vóór 08.30 uur) door de ouder telefonisch verlof aanvragen.
 • Indien een leerling één of meerdere lessen heeft gemist, is het zijn eigen verantwoordelijkheid om na te vragen wat in die les(sen) is behandeld en welk huiswerk is opgegeven. Deze informatie kan worden ingewonnen bij klasgenoten of bij de docent(en). Somtoday kan hierbij ook een bron van informatie zijn.
 • Indien een leerling een proefwerk heeft gemist, neemt hij zo spoedig mogelijk contact op met de vakdocent. Weet hij van te voren dat hij een toets mist, dan neemt hij al vooraf contact op met de vakdocent. De vakdocent maakt in overleg een afspraak om de gemiste toets in te halen. Indien de gemiste toets een PTA-werk is, gelden hiervoor bijzondere regels; zie de website van school: www.groenewald.nl > Onderwijs > Programma van Toetsing en Afsluiting.
 • Vijf minuten voor het begin van de eerste, derde, vijfde en zevende les gaat de eerste zoemer. Dit is het signaal dat de leerling zich naar het leslokaal moet begeven. Bij de tweede zoemer dient de les te kunnen beginnen.
 • Toiletbezoek vindt in principe alleen plaats tijdens de pauzes. In uitzonderlijke gevallen (bijv. medische redenen) mag hiervan worden afgeweken.
 • Als de leerling de les om welke reden dan ook moet verlaten (anders dan toiletbezoek), moet hij zich altijd melden bij de laagcoördinator.
 • Het dragen van een hoofddeksel in het klaslokaal is verboden. Hoofdbedekking vanwege religieuze overtuiging is na overleg toegestaan.
 • Het dragen van kleding vanuit religieuze overtuiging is toegestaan. Het gezicht en de handen dienen altijd onbedekt te zijn. De religieuze kleding mag het meedoen aan (sport)onderwijs niet belemmeren.
 • Helmen worden in het kluisje opgeborgen en jassen aan de kapstok gehangen. Deze mogen niet worden meegenomen in het klaslokaal.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl