Decanaat VMBO

VMBO:

Gedurende de gehele schoolcarrière van onze leerlingen organiseren we voorlichtingsactiviteiten.

  • Keuzelessen door de mentor in het kader van profielkeuze.
  • Bijeenkomsten waar leerlingen en/of ouders informatie krijgen over studeren, opleidingen en beroepen.
  • Rondkijken op een vervolgopleiding (meeloopdagen/opendagen).
  • Loopbaangesprekken met de decaan.

Wat kun je verder verwachten van de decaan?

Een decaan biedt een gesprek of individuele begeleiding waar nodig. Leerlingen en ouders kunnen zelf een afspraak maken. Direct aan het begin van het eindexamenjaar worden alle leerlingen voor het eerste loopbaangesprek uitgenodigd. Daarna volgen nog twee loopbaangesprekken zodat de leerlingen in een procesmatige aanpak voorbereid worden op de aanmelding en de overstap naar de nieuwe school.

Verder zorgt de decaan ervoor dat:

  • documentatie up-to-date is en dat hij de leerlingen kan helpen die specifieke informatie nodig hebben over vervolgstudie of beroep.
  • er contacten met vervolgopleidingen en met andere instanties worden gelegd die zich bezighouden met loopbaanontwikkeling.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl