HAVO

Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) geeft in een vijfjarige opleiding (brugklas inbegrepen) een brede algemene ontwikkeling en stelt de leerling in staat tot het volgen van Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Met een HAVO-diploma kan een leerling toegelaten worden tot 5 Atheneum.

Pofielen

Het HAVO kent vier afstudeerrichtingen, de zogenaamde profielen, te weten:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Aan het einde van het derde leerjaar maakt de leerling een keuze voor een van de profielen. Een profiel bestaat uit drie delen: het gemeenschappelijk deel dat voor alle leerlingen hetzelfde is, het profieldeel en het vrije deel. In het vrije deel kiest een leerling één examenvak uit het schoolaanbod gebaseerd op beroepsperspectieven of interesse.

Veranderingen van profiel of van de keuze in het vrije deel is bij uitzondering mogelijk. Indien een dergelijke verandering gewenst is, moet contact opgenomen worden met de laagcoördinator. Alles over de inrichting van de profielen staat te lezen in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) dat via onze website ter beschikking wordt gesteld. Hierin staat ook vermeld welke toetsen vanaf het vierde leerjaar meetellen voor het eindexamen.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl