Mentorcorner

De mentor is de klassenbegeleider die het best geïnformeerd is over de dagelijkse gang van zaken in de klas, het wel en wee van alledag en de studieresultaten. Hij/zij voert gesprekken met de leerling over zijn of haar welbevinden en de studievoortgang en onderhoudt contacten met de ouders op ouderavonden, via spreekuren of individuele contacten.

Binnen de leerlingenzorg is de mentor de spil. Hij/zij heeft naast mentorlessen, studielessen e.d. ondersteuning van specialisten binnen de school; we onderscheiden hierin de decaan, de orthopedagoog, de sociaal pedagoog en de schoolmaatschappelijk werker. De drie laatstgenoemden vormen samen de zorggroep die ook als counselors functioneren.

Mentorcorner

Namen en e-mailadressen: Mentorenoverzicht 2023/2024

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl