Lesmaterialen

Door de overheid bekostigde en niet door de overheid bekostigde lesmaterialen

Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, zal op het moment van inschrijving op de school een gebruikersovereenkomst/schaderegeling met hun ouders worden gesloten. Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij dhr. F. Janssen. De school verstrekt niet zonder meer extra boekenpakketten. De kosten van een extra boekenpakket dienen in beginsel door de ouders/verzorgers zelf te worden gedragen.

Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht dergelijke leermiddelen beschikbaar te stellen.

Door de overheid bekostigde lesmaterialen
Enkele voorbeelden van niet door de overheid bekostigde lesmaterialen,
leerboeken

werkboeken

atlas
projectboeken en tabellenboekenwoordenboeken
examentrainingen en examenbundelsagenda
eigen leermateriaal van de school en

bijbehorende cd’s en dvd’s

rekenmachine
licentiekosten van digitaal leermateriaalsportkleding
tweede boekenpakket
schrift en multomap
pennen en ander schrijfmateriaal
tekendoos
borg kluissleutel
excursies, introductiekamp, werkweken,

buitenlandse reizen

De linker kolom van de tabel bevat voorbeelden van leermiddelen die de school in elk geval beschikbaar moet stellen, omdat ze daarvoor een vergoeding van de overheid ontvangt. De rechterkolom bevat voorbeelden van zaken die ouders zelf op aanwijzing van de school aanschaffen. Soms worden dergelijke leermiddelen door de school centraal ingekocht en aan ouders tegen een vergoeding aangeboden. Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij deze lesmaterialen willen kopen.

Uw school informeert u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen. Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken zelf dient aan te schaffen of via de school kunt bestellen.

De school conformeert zich aan de ʹGedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijsʹ, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl > Thema’s > Onderwijs > Leermiddelen > Gedragscode Schoolkosten.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl