Anti pestprotocol Groenewald

Uitgangspunten

Pesten komt voor in alle lagen van de maatschappij; dus ook op school. Als school streven wij naar een prettig en veilig leefklimaat voor onze leerlingen. Een klimaat waarin onze leerlingen optimaal kunnen presteren en zich kunnen ontwikkelen. Wanneer een van deze voorwaarden in het gedrang komt, zullen wij als school (samen met de ouders) actie ondernemen. Dit anti-pestprotocol fungeert zowel als handvat om te reageren op verschillende pestsituaties als om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen.

Preventieve maatregelen

Om pesten te voorkomen, worden leerlingen met lessen/projecten bewust gemaakt van het pestprobleem.

De vijfsporenaanpak

Indien er toch sprake is van pesterijen dan worden deze door de school direct aangepakt op vijf sporen:

  1. Hulp voor de gepeste.
  2. Correctie en hulp voor de pester en de meelopers.
  3. Aandacht voor de sfeer in de groep waar gepest wordt; mobiliseren zwijgende middengroep tussen pester en gepeste.
  4. De ouders van de gepeste, de pesters en meelopers betrekken bij de aanpak en ondersteunen.
  5. Ondersteuning voor personeel om adequaat pesten aan te pakken.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl