Rondleiding: het VMBO

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) geeft in een vierjarige opleiding (brugklas inbegrepen) een brede algemene vorming en een voorbereiding op een vervolgstudie aan een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), gecentreerd in Regionale Opleidingen Centra (ROC), Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) of havo.

Het vmbo kent binnen Groenewald drie leerwegen:
• De basisberoepsgerichte leerweg; deze is bestemd voor de meer praktisch
ingestelde leerling; deze leidt op voor assistentenopleidingen (niveau 1)
en basisberoepsopleidingen (niveau 2) in het middelbaar beroepsonderwijs.
• De kaderberoepsgerichte leerweg; deze leidt op voor vakopleidingen en middenkader opleidingen (niveau 3 en 4) in het middelbaar beroepsonderwijs.
In beide beroepsgerichte leerwegen kennen we het profiel Zorg en Welzijn
• De theoretische leerweg; dit is de leerweg waarin leerlingen examen doen in minimaal 7 theoretische vakken op het hoogste niveau; deze leerweg is vergelijkbaar met de voormalige mavo-opleiding. Deze leerweg leidt op voor alle middenkaderopleidingen en havo. De theoretische leerweg biedt alle sectoren (Techniek, Economie, Groen en Zorg & Welzijn) aan.

Hieronder een overzicht van de keuzevakken die we aanbieden in de sector Zorg & Welzijn:

Terug naar de virtuele rondleiding

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl