Rondleiding: boekenfonds/mediatheek

Boekenfonds

Vanaf schooljaar 2009-2010 heeft de school de zorg voor ‘Gratis schoolboeken’ voor haar leerlingen. Deze zorgplicht houdt in dat de school een leerling gratis de leer- en werkboeken ter beschikking stelt. De leerling krijgt de boeken in bruikleen. De boeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school.

Toch is niet alle lesmateriaal gratis! Uitzonderingen op de regeling zijn: rekenmachines, woordenboeken, atlassen, schriften, schrijfgerei, gereedschappen en sport- en werkkleding. Ook een agenda, een multomap en kosten van excursies, introductiekampen, werkweken, reizen e.d. vallen buiten de regeling. Voor een aantal van bovenstaande uitzonderingen kan de school, als u dat wenst, ook zorgen. Uiteraard worden de kosten dan in rekening gebracht. Denk met name aan de grafische rekenmachine (bovenbouw havo/vwo), gereedschappen en sport- en werkkleding.

De school gaat ervan uit dat leerlingen de schoolboeken (die ze van school in bruikleen krijgen) netjes behandelen en aan het einde van het schooljaar netjes inleveren. Beschadigde exemplaren worden in rekening gebracht. Voor een klein deel van de werkboeken geldt dat ze meermaals gebruikt worden. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de leerboeken; niet in schrijven en netjes inleveren aan het einde van het schooljaar.

Bij het afhalen van de schoolboeken voor aanvang van het schooljaar tekent u als ouder/verzorger een formulier voor ontvangst van de boeken.

Mediatheek
• De mediatheek is dagelijks geopend van 08.30 tot 16.00 uur.
• Iedere leerling kan boeken gratis lenen met het schoolpasje.
• De catalogus van de mediatheek is online te raadplegen via AURA LIBRARY. Op deze site kun je zelf je materialen verlengen en/of reserveren. Ook is het mogelijk de AURA-app te downloaden.
• De leerling kan verschillende databanken raadplegen, waaronder de uittrekselbanken en de Literom.
• De mediatheek heeft op verschillende landelijke kranten en opiniebladen eendigitaal abonnement.
• De uitleentermijn van de boeken is drie weken.
• De boete bedraagt € 0,10 per dag.
• Als je de boeken te laat terugbrengt, krijg je hiervan een e-mailbericht op je e-mailaccount van school.

Terug naar de virtuele rondleiding

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl