Rondleiding: coachvoorziening

Groenewald beschikt over een coachvoorziening. Binnen de coachvoorziening ondersteunen we leerlingen zowel individueel als in groepsverband, die tijdelijk (deels) niet aan het onderwijsproces kunnen deelnemen of die extra ondersteuning nodig hebben om op een goede manier hieraan deel te kunnen nemen.

Ondersteuningsvormen die aangeboden worden: hulp bij planning en organisatie (structuur), gedragsregulatie en -verandering, faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining, leren ‘leren’, prikkelarme pauzeplek (met name voor ASS- leerlingen), motivatietraining.

In alle gevallen geldt dat de ondersteuning vanuit de coachvoorziening pas wordt ingezet wanneer deze ondersteuning de normale mentorbegeleiding overstijgt. Aanmelding verloopt via mentor, teamleider en zorgcoördinator. Daarnaast geldt dat er zowel individueel als in groepsverband maatwerk geboden zal worden.

De coachvoorziening doet tevens dienst als vraagbaak voor docenten met betrekking tot het bieden van extra ondersteuning van leerlingen op pedagogisch en didactisch vlak.

Coaches: mevr. K. Theunissen, mevr. M. Schelberg, dhr. R. Gröters en dhr. M. Merkies (coördinator).

Terug naar de virtuele rondleiding

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl