Ziek/afwezig melden

Procedure afwezigheid melden:
*Telefonisch afmelden/afmelden via Somtoday iedere ochtend tussen 8.00-8.30 uur mag voor de volgende afwezigheid:
-Ziek melden
-Bezoek aan de huisarts, tandarts of orthodontist
-Andere medische afspraken

Andere vormen van afwezigheid dan bovenstaande vallen onder verlof:
*Alle uren afwezig op een dag: (b.v.: examens, meeloopdagen, jubileums, rechtbank)
Dan dient u het formulier “aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden” in te vullen en een onderliggend bewijsstuk, zoals een uitnodiging of mail, toe te voegen. (een uitzondering hierop is voor een uitvaart, daar mag u voor bellen)

*Een aantal uren afwezig op een dag maar de leerling komt wel nog naar school:
(b.v.: theorie-examen)
Hiervoor dient u vooraf een onderliggend stuk af te geven om een paar uur verlof aan te vragen.
Dit stuk mag een kopie zijn van een uitnodiging of mail. U hoeft dan niet het aanvraagformulier verlof toe te voegen.

Verlofaanvraag formulieren en onderliggende bewijsstukken dienen af gegeven te worden bij de kamer van het DLC in lokaal C007.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl