Afspraken omtrent toetsing

Toetsregeling

De leerling heeft recht per trimester zo vaak getoetst te worden dat zijn/haar vorderingen daaruit redelijkerwijs zijn op te maken. Als regel moet het aantal toetsen van een vak per trimester gelijk zijn aan het aantal lessen per week. In een kort trimester kan dat één toets minder zijn. Het gaat hier om A- of B-werken.

Een schooljaar kent drie trimesters:

 • periode 1: start schooljaar tot de kerstvakantie;
 • periode 2: kerstvakantie tot de meivakantie;
 • periode 3: meivakantie tot de zomervakantie.
Categorieën proefwerken.

Voor de bovenbouw gelden andere bepalingen. Zie hiervoor het examenreglement.

 • Een A-werk is een proefwerk over één of meerdere hoofdstukken en heeft een gewicht van 3.
 • Een B-werk is een toets/proefwerk over meerdere paragrafen of één hoofdstuk en heeft een gewicht van 2.
 • Een C-werk is een toets/overhoring over één of enkele paragrafen, het geleerde huiswerk of de leerstof van vorige les.
 • Voor de bovenbouw gelden andere bepalingen. Zie hiervoor het examenreglement. Voor nadere criteria, klik hier.

 • Docenten vermelden altijd proefwerken (A- en B-werken) in Somtoday. De leerling bewaakt mede dit proces. De vermelding in Somtoday is leidend.
 • Er moet minimaal één les tussen het afronden van de leerstof en het proefwerk zitten.
 • De docent geeft tenminste één week voor de dag waarop het proefwerk wordt gemaakt het proefwerk en de leerstof op. Dit geldt voor A-, B-werken en PTA-toetsen. C-werken hoeven niet te worden aangekondigd.
 • In de onderbouw worden maximaal twee leerproefwerken per dag afgenomen. Bovendien geldt dat er maximaal 7 proefwerken per week mogen worden gegeven (A- of B-werk).
 • In de bovenbouw worden maximaal twee leerproefwerken per dag afgenomen. Indien er toetsen zoals ʹluistervaardigheidʹ zijn, kan worden afgeweken van deze regel.
 • Tijdens proefwerkweken gelden bijzondere toetsroosters.
 • In de week voorafgaand aan de proefwerkweek, de blauwe zone, worden er geen proefwerken (A- of B-werken of PTA-toetsen) gepland.
 • Indien een leerling door omstandigheden een toets niet gemaakt heeft, wordt deze toets in beginsel ingehaald. De leerling neemt bij terugkeer naar school zo spoedig mogelijk contact op met de vakdocent. De docent bepaalt het moment van inhalen. In de regel is dit tijdens de inhaaluren op vrijdag het 7e en/of 8e uur.
 • Voor de bovenbouw gelden aanvullende bepalingen. Zie hiervoor het examenreglement.
 • Proefwerken worden door de docent binnen 10 werkdagen gecorrigeerd (tenzij er sprake is van overmacht).
 • De leerling heeft recht op bespreking en inzage van de door hem gemaakte toets. De docent vermeldt bij de bespreking van de toets de norm voor beoordeling. De docent geeft een cijfer enkel op grond van een door de leerling geleverde prestatie.
 • Een volgende toets van hetzelfde vak wordt pas afgenomen, nadat het vorige proefwerk is besproken, tenzij de leerstof van het volgende proefwerk géén verband houdt met de leerstof van het eerste.
 • Fraude wordt altijd gemeld bij de teamleider. De vakdocent neemt sancties die in redelijke verhouding staan tot de gemaakte overtreding.
 • De procedure voor onrechtmatigheden bij PTA-toetsen staat vermeld in het examenreglement.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl