Teamleiders – Laagcoördinatoren

Groenewald staat voor persoonlijke benadering van ouders en leerlingen!

Groenewald is een gemeenschap waar ongeveer 1475 leerlingen onderwijs volgen en 150 medewerkers samen onderwijs verzorgen. Omdat we streven naar een zo persoonlijk mogelijke benadering bestaat de school uit overzichtelijke en herkenbare ‘leefgemeenschappen’, die bijdragen aan een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Deze gemeenschappen staan onder leiding van laagcoördinatoren. Onderstaand staat beschreven wat de rol is van deze laagcoördinatoren.

Laagcoördinator als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen

De leiding van elke gemeenschap is in handen van een laagcoördinator. Hij/zij is, na de mentor, het aanspreekpunt voor de ouders. De laagcoördinator volgt de leerlingen op de voet en stelt zich op de hoogte van alle omstandigheden die een bijzondere zorg noodzakelijk kunnen maken. De laagcoördinator heeft regelmatig overleg met de mentor.

Welbevinden leerling staat centraal

Het kan zijn dat een leerling niet lekker in zijn of haar vel zit. Wanneer dit tijdens schooltijd gebeurt, kan een leerling altijd naar de laagcoördinator. Deze verzorgt opvang en gaat met de leerling in gesprek. Wanneer nodig, zal deze contact met thuis opnemen. Ook voor vragen kunnen leerlingen, maar tevens mentoren en docenten, terecht bij de laagcoördinator om zo verder geholpen te worden. Uiteindelijk wil Groenewald, mede door middel van deze gekozen dagcoördinatie, laagdrempelig en open blijven voor iedereen die bij de school betrokken is.

Ziekte leerling

Als een leerling ziek is of om een andere reden niet in de les aanwezig kan zijn, melden de ouders/verzorgers dit telefonisch voor 8.30 uur. De laagcoördinator houdt via Somtoday de aanwezigheid van alle leerlingen in de gaten. Als een leerling zonder bekende reden afwezig is, neemt hij contact met thuis op om te controleren of alles in orde is. Wanneer een leerling zich even niet lekker voelt, meldt deze zich altijd bij de laagcoördinator. Deze bekijkt samen met de leerling of het volgen van de lessen nog mogelijk is en zal met ouders/verzorgers contact opnemen wanneer de leerling beter naar huis kan gaan.

Toets gemist; wat nu?

Gemiste toetsen worden in overleg met de docent ingehaald; PTA-werken inhalen wordt geregeld via de laagcoördinator. Leerlingen kunnen het benodigde formulier, om een PTA-werk in te kunnen halen, bij de laagcoördinatoren verkrijgen.

Lesverwijdering

We zijn allemaal mensen. Dat betekent dat in een les er weleens iets kan gebeuren waardoor een docent, de situatie inschattende, een leerling kan verwijderen. Bij lesverwijdering dient een leerling zich te allen tijde te melden bij de laagcoördinator; deze vangt de leerling dan ook op en maakt verdere afspraken met deze leerling, mede op basis van de informatie van de betrokken docent.

Wie zijn de laagcoördinatoren?

Brugklassen : dhr. I. Wintraecken (tevens teamleider)

havo-3 t/m -5: dhr. R. Kohnen (tevens teamleider)

vmbo-t-2 t/m -4: mevr. M. Fredrix (tevens teamleider)

vwo-2 t/m -6: dhr. F. Lacroix (tevens teamleider)

vmbo-b/k-2 t/m -4: mevr. L. Vallen (leerlingencoördinator)

havo-2: dhr. P. van Aubel (leerlingencoördinator)

De teamleiders leggen verantwoording af aan de directie; zo is ook de directie direct betrokken bij een afdeling. De laagcoördinatoren worden in hun dagelijkse werkzaamheden bijgestaan door mevrouw Bucic. De laagcoördinator is bereikbaar via het algemene nummer: 046-4332820. De medewerker van de Frontoffice zal u doorverbinden naar diegene die u wenst te spreken.

–  Aanvraagformulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden

–  Aanvraagformulier vakantieverlof buiten schoolvakanties

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl