Inspraak leerlingen / leerlingenraad

We vinden de mening van de leerling heel belangrijk. We vragen leerlingen regelmatig mee te denken over actuele onderwerpen. Dit doen we op verschillende manieren.

Leerlingenraad

Er is een vertegenwoordiging van de leerlingen in de vorm van de leerlingenraad. Leerlingen kunnen lid worden van deze raad. Het is een enthousiaste groep leerlingen die zich inzet voor de belangen van leerlingen van Groenewald. De leerlingenraad is geformeerd vanuit klassevertegenwoordigers. Zodoende heeft vanuit iedere laag en elk jaar een vertegenwoordiger zitting in de leerlingenraad. Deze vertegenwoordigt de leerlingen tijdens een regelmatig overleg met of zonder de directie, terwijl een afvaardiging zitting heeft in de MR.

De leerlingenraad overlegt regelmatig met een lid van het management team over uitlopende zaken. Tijdens de bijeenkomsten van deze leerlingenraad wordt naar de mening van de leerlingen gevraagd over vele schoolse zaken, maar leerlingen kunnen natuurlijk ook zelf zaken aan de orde stellen. Ook doet de afvaardiging van leerlingen die in de MR zitten verslag over de vergaderingen van de MR en neemt punten op die de leerlingenraad in de MR behandeld wil zien worden. Daarnaast worden vanuit de leerlingenraad diverse activiteiten georganiseerd.

Medezeggenschapraad

Drie leerlingen maken deel uit van de medezeggenschapsraad.

Leerlingenpanel

Op regelmatige basis vinden gesprekken met leerlingen uit wisselende lagen plaats. Gespreksonderwerpen zijn onder andere veiligheid, organisatie, lesinhoud en didactische werkvormen. Er is een wisselend panel van leerlingen. Met de directie wordt de onderwijsvoortgang besproken; ervaringen worden uitgewisseld en verbeter- en verandervoorstellen worden gedaan om de studie zo goed mogelijk vorm te geven.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl