Overtreding en sanctioneren

Overtreding van de regels en afspraken kan leiden tot sanctionering.

  • Een leerling die uit een les wordt verwijderd, dient zich te allen tijde bij de laagcoördinator te melden.
  • De laagcoördinator bepaalt of en, zo ja, welke sanctie de leerling wordt opgelegd. Onafhankelijk hiervan heeft ook de vakdocent de mogelijkheid een leerling te sanctioneren.
  • Bij herhaaldelijke overtredingen van de regels en/of lesverwijderingen bepalen de mentor en laagcoördinator in samenspraak aanvullende sancties.
  • Bij het regelmatig overtreden van schoolregels, opzettelijke vernieling van eigendom van school of het aanbrengen van letsel aan een ander persoon of een overtreding van de schoolregels waarbij tevens een wetsovertreding wordt begaan, kan de schoolleiding overgaan tot het naar huis sturen van een leerling. De ouders worden telefonisch op de hoogte gebracht. Het verblijf thuis is vooral bedoeld voor nader onderzoek en overleg met verschillende betrokken partijen. Bij dit overleg kan, afhankelijk van de aard van de overtreding, de politie worden ingeschakeld. Afhankelijk van dit onderzoek kan worden overgegaan tot schorsing of het inzetten van een verwijderingsprocedure van een leerling.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl