Passend Onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen met ingang van 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. De zorgplicht van een school wil zeggen dat bij een officiële aanmelding de school de verplichting heeft een leerling aan te nemen. Indien er sprake is van extra ondersteuning van de aspirant leerling én de school de extra ondersteuning niet kan bieden, zal de school haar medewerking verlenen aan het zoeken naar een alternatief. Op deze wijze wordt voor de leerling een zo passend mogelijke plek in het onderwijs gevonden.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen een Regionaal Samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning die geboden kan worden aan leerlingen en de bekostiging hiervan.

Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij de zorgcoördinator. Informatie over de ondersteuning van leerlingen en de extra ondersteuning die een school kan bieden, kunt u vinden in het Schoolondersteuningsprofiel SOP op de website van Groenewald.

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31.04 Westelijke Mijnstreek. Informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden in het 20220501 SWV VO 31.04 Westelijke Mijnstreek Ondersteuningsplan

Ook kunt u meer informatie over passend onderwijs vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl. Het Steunpunt Passend Onderwijs is op schooldagen van 10.00 uur-15.00 uur ook gratis telefonisch te bereiken via: 0800-5010- menukeuze 2 (mobiele bellers: 0900-5010123 / € 0,45 per gesprek + kosten mobiel).

Met de invoering van Passend Onderwijs is de zogenaamde “rugzak”, of leerlinggebonden financiering, komen te vervallen.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl