Plusdocument

Vanaf schooljaar 2015-2016 geven scholen een document aan hun leerlingen mee waarin de brede vorming van de leerling zichtbaar wordt gemaakt; het zogenaamde plusdocument. Het Plusdocument is een bijlage bij het diploma van een leerling.

Met het plusdocument wil de school bereiken dat de leerling goed zicht heeft op zijn of haar individuele persoonlijke mogelijkheden. En dat de leerling buiten de school in gesprek kan gaan (bijvoorbeeld met functionarissen in vervolgonderwijs en arbeidsmarkt) over zijn of haar kwaliteiten en zo de regie kan voeren over de eigen loopbaanontwikkeling. Tevens wil de school met het plusdocument burgerschap en de ontwikkeling van maatschappelijk bewustzijn een integrale plek in de persoonlijke ontwikkeling van de leerling geven.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl