Rapport

Elk schooljaar is verdeeld in drie periodes: van de start van het schooljaar tot kerst, van kerst tot aan de meivakantie en van de meivakantie tot het einde van het schooljaar. Aan het eind van elke periode wordt het periodecijfer bepaald. Dit is een gemiddelde van alle behaalde cijfers uit die periode. Dit periodegemiddelde is in één decimaal uitgedrukt. Het jaarcijfer is het rekenkundig gemiddelde van de periodecijfers en wordt afgerond op helen.
In de bovenbouw geldt het PTA. Het rapportcijfer wordt dan bepaald volgens de gewichten zoals deze per vak per toets in het PTA zijn opgenomen. Ook hier geldt dat de rapportcijfers worden afgerond op één decimaal, het eindcijfer wordt afgerond op helen.

U kunt op elk moment via Somtoday de resultaten en het gemiddelde cijfer inzien. De docenten vullen de cijfers zo spoedig mogelijk na het bespreken van de toets in. Zo kunt u altijd op de hoogte zijn van de studievorderingen van uw zoon/dochter.
Daarnaast ontvangt u drie officiële rapporten, telkens aan het eind van een trimester.

 

 

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl