Regels en afspraken

Mobiele telefoons zijn voor veel mensen een essentieel onderdeel van het dagelijks leven geworden. Ze bieden toegang tot informatie, verbinden mensen en vormen een belangrijk hulpmiddel in de moderne maatschappij. Ook in school wordt gebruik gemaakt van de mobiele telefoon, bijvoorbeeld voor het bekijken van praktische informatie zoals roosters of in de les met het gebruik van Kahoot of Mentimeter.

Het gebruik van mobiele devices heeft echter ook een keerzijde. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat niet-educatief gebruik van de mobiele telefoon de concentratie vermindert en ervoor zorgt dat leerlingen minder betrokken zijn bij de les. Voor social media en andere niet-educatieve apps leiden af van de lesstof.

Om deze reden is er door het ministerie van Onderwijs een afspraak gemaakt met scholen en vertegenwoordigers van ouders en leerlingen. Deze afspraak luidt als volgt:

Mobiele telefoons en andere devices zijn niet toegestaan in de klas, tenzij ze voor educatieve doeleinden worden gebruikt tijdens de les.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zullen daarom de volgende afspraken gelden voor het gebruik van mobiele telefoons:

In school:

Mobiele telefoon wordt op eigen risico meegenomen naar school. Wanneer een telefoon bijvoorbeeld kapotgaat of wordt gestolen, is de school niet aansprakelijk.

Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het beheer van de telefoon.

Leerlingen schakelen het geluid van de telefoon uit als ze school binnenkomen.

In verband met de privacywetgeving is het niet toegestaan in school en op het schoolterrein zonder toestemming van een medewerker film-, beeld- of geluidsopnames te maken.

Leerlingen mogen in school niet bellen.

In de lessen:

In elk lokaal hangt een telefoontas. Bij binnenkomst in het lokaal doet de leerling de telefoon in deze tas.

De docent zorgt voor een ordentelijk proces voor inname en teruggave van de telefoon. De leerlingen stoppen de telefoon onder supervisie van de docent om de beurt in de telefoontas. Aan het eind van de les halen de leerlingen de telefoon weer om de beurt op, ook onder supervisie van de docent.

Oortjes, smartwatches ect. mogen in de les niet worden gebruikt.

Alleen de docent kan bepalen of de telefoon voor onderwijsdoeleinden kan worden ingezet.

De telefoon gebruiken als rekenmachine, agenda, etc. hoort niet tot deze onderwijsdoeleinden. Dit geldt ook voor het gebruik van de telefoon in combinatie met oortjes om rustig te kunnen werken.

Wanneer een leerling toch een telefoon in de les zichtbaar bij zich heeft, kan de docent de leerling vragen zijn telefoon in te leveren.

De telefoon wordt aan het eind van de les weer teruggegeven.

De docent bepaalt of een pedagogisch gesprek of een maatregel noodzakelijk is.

Als de docent een maatregel noodzakelijk vindt, stuurt hij de leerling naar de DLC. De leerling levert daar zijn telefoon in. Deze kan aan het eind van de dag worden opgehaald.

De leerling ontvangt bij van de DLC een brief waarmee hij de les meteen weer in mag. Deze brief laat hij thuis ondertekenen en wordt de dag erop volgens ingeleverd bij de teamleider of coördinator.

In het dossier van de leerling wordt genoteerd hoe vaak deze een brief ontvangt.

1ste keer melden: brief en gesprek met teamleider/coördinator

2de keer melden: brief en één uur nakomen/corvée.

3de keer melden: brief, twee uur nakomen/corvée. De mentor belt met ouders.

4de keer melden: ouders en leerling worden door de teamleider/coördinator uitgenodigd voor een gesprek.

De coördinatoren ondersteunde faciliteiten (COF’s) kunnen in incidentele gevallen, bepalen dat er voor bepaalde leerlingen van deze regels wordt afgeweken. Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die om medische redenen of door een beperking afhankelijk zijn van hun mobiele telefoon.

 

Tijdens toetsen:

Ook tijdens toetsen is het verboden telefoons binnen handbereik te hebben.

In de toetslokalen worden de telefoons in de telefoontas gedaan, volgens de hierboven beschreven procedure.

Tijdens (school-)examens mogen er geen mobiele telefoons in de toetsruimte aanwezig zijn. Ze worden in de rugtas buiten het klaslokaal of toetsruimte opgeborgen.

Het dragen van een smartwatch of het gebruik van een andere devices is tijdens toetsen en examens verboden. Ze zijn opgeborgen in de schooltas.

 

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl