Reizen

Zoals op elke school, gaan ook de leerlingen van Groenewald met school op reis. Dat kunnen excursies zijn van een dag, maar ook meerdaagse excursies. Naast de vrije excursies die voornamelijk in de vakantietijd plaatsvinden, kent elke afdeling van onze school één verplichte meerdaagse excursie. Voor het vmbo is dit in klas 3 een excursie naar Luxemburg en voor het vwo in klas 5 een excursie naar Parijs. Voor het havo wordt in klas 4 een meerdaagse excursie naar Grou(w) georganiseerd.

Voor ouders betekent deze excursie natuurlijk een extra financiële belasting. In het geval dat het meedoen aan een door de school verplichte excursie bezwaarlijk zou kunnen zijn, wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de directie.

Excursiereglement

De school kent drie soorten excursies:

 1. schoolexcursies;
 2. vak-excursies;
 3. excursies op particulier initiatief.

Voor elke type gelden een aantal specifieke en een aantal algemene regels.

Specifieke regels voor schoolexcursies
 • kunnen één- of meerdaags zijn;
 • worden georganiseerd door school;
 • vinden plaats tijdens lesdagen;
 • zijn in principe verplicht;
 • organisatie en begeleiding gebeuren door docent en/of onderwijsondersteunend personeel, binnen het kader van hun aanstelling;
 • verantwoordelijkheid voor programma, organisatie en begeleiding berust bij de organisator en uiteindelijk bij de directie.
Specifieke regels voor vakexcursies
 • zijn als regel ééndaags;
 • worden georganiseerd door de vaksectie, voor een klas of een bepaalde laag;
 • vinden plaats tijdens lesdagen;
 • zijn in principe verplicht;
 • organisatie en begeleiding gebeuren door docenten en/of onderwijsondersteunend personeel, binnen het kader van hun aanstelling;
 • verantwoordelijkheid voor programma, organisatie en begeleiding berust bij de vaksectie en uiteindelijk bij de directie.
Specifieke regels voor excursies op particulier initiatief
 • zijn als regel meerdaags;
 • worden georganiseerd door docenten op persoonlijke titel, in overleg met de directie;
 • vinden plaats op lesvrije dagen;
 • deelname is op vrijwillige basis;
 • organisatie en begeleiding gebeuren door docenten, buiten het kader van hun aanstelling;
 • voor begeleiding kunnen ook derden aangezocht worden;
 • verantwoordelijkheid voor programma, organisatie en begeleiding berust bij de organisator.
Algemene regels

Aan de drie voornoemde excursies worden door school de volgende voorwaarden/regels gesteld.

 1. De prijs van reizen en excursies is vooraf bekend. Ouders worden hier aan het begin van het schooljaar over geïnformeerd.
 2. De reis is vastgelegd in een reisprogramma, dat vooraf aan de deelnemers is verstrekt.
 3. Wanneer het programma of een deel van het programma door leerlingen wordt opgesteld, gebeurt dat onder de verantwoordelijkheid van de reisleider die, indien nodig, het proces kan sturen en zich houdt op de kosten-/ kwaliteitverhouding.
 4. Er wordt bij gebruik van een bus uitsluitend gebruik gemaakt van bedrijven die in het bezit zijn van het ‘keurmerk touringcarbedrijf’.
 5. Het is bekend of de reis verplicht (onderwijstijd) of vrijwillig is.
 6. Afmelden voor een reis als onderdeel van het schoolprogramma kan alleen onder opgaaf van een geldige reden, minimaal een maand voor vertrek, waarbij vaste kosten aan de ouders worden doorberekend. De beoordeling van de reden berust bij de schoolleiding.
 7. Alle deelnemers (leerlingen en begeleiders) zijn verzekerd via het standaardpakket van de school.
 8. Aanvullende verzekeringen sluiten ouders en begeleiders zelf af.
 9. Er is een lijst met deelnemers bij de begeleider(s), bij de administratie en de schoolleiding.
 10. De lijst bevat NAW-gegevens, bereikbare telefoonnummers van de ouders, nummers van reisdocumenten, medicijngebruik en overige informatie van belang voor een goed verloop van de reis.
 11. Ouders tekenen voor deelname, correcte en tijdige betaling en het in orde zijn van de nodige reisdocumenten.
 12. Een betalingsregeling kan na overleg met en na goedkeuring van de directie worden afgesproken.
 13. Voorafgaande aan de reis is er een bijeenkomst van alle deelnemers waarin de gedragsregels, normen en waarden worden besproken en de leerlingen persoonlijk uitspreken zich daaraan te houden.
 14. Alcohol- en drugsgebruik is verboden.
 15. Gedragsregels en veiligheidsregels van de vervoerder, de eigenaar van de accommodatie of het gastgezin gaan voor de eigen gedragsregels.
 16. De leerlingen en begeleiders houden zich aan de wettelijke regels en bepalingen van het te bezoeken land.
 17. Er is bepaald wie van de begeleiders de reisleider is en uiteindelijk beslissingsbevoegd.
 18. Op school is een contactpersoon aangewezen die 24 uur per dag bereikbaar is. Hier is eventueel een rooster voor gemaakt.
 19. De reisleiding beschikt in ieder geval over één mobiele telefoon.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl