Sociale Veiligheid

Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, het is ook een plek waar zij leeftijdgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen en waarden en omgangsvormen. Sociale veiligheid is dus een belangrijk aspect.

Op 1 augustus 2015 is een wetsvoorstel in werking getreden dat scholen verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van alle leerlingen. Vanaf dat moment zijn scholen verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van leerlingen. Onder veiligheid wordt in het wetsvoorstel verstaan: de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. Onder sociale veiligheid vallen thema’s als een anti-pestprogramma, radicalisering, racisme, seksuele diversiteit, discriminatie en sociale media. . Scholen krijgen hiertoe in ieder geval de volgende basistaken:

  • veiligheidsbeleid invoeren;
  • de veiligheid van leerlingen monitoren, zodanig dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school;
  • de coördinatie van het beleid ten aanzien van pesten wordt belegd bij één persoon, waarbij deze persoon tevens fungeert als aanspreekpunt op het gebied van pesten.

De sociale veiligheid op school is gebaat bij een sfeer waarin harmonie en respect centraal staan en waarin pesten en ander agressief gedrag niet worden getolereerd. Mocht de leerling toch worden geconfronteerd met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie binnen school, dan is het goed te weten dat de leerling en de ouders met hun klachten terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon.

Aanspreekpunt bij pesten
Dhr. R. Kohnen, mevr. L. de Lange en mevr. V. Weber zijn het aanspreekpunt in het kader van pesten en coördineren het beleid in het kader van het tegengaan van pesten op school.

Dhr. I. Heinemans is eindverantwoordelijke in dezen. Voor het geval de aanpak van de school niet leidt tot tevredenheid, beschikt de school over een klachtenprocedure, een vertrouwenspersoon en een onafhankelijke klachtencommissie, waar ouders/leerlingen hun klacht kunnen indienen.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl