Trainingen en leerlingbegeleiding

De leerlingen krijgen verschillende trainingen en begeleiding aangeboden. De mentor van de leerling speelt een belangrijke rol bij de aanmelding voor een dergelijke training of begeleiding.

Keuzelessen

Keuzelessen worden gegeven in de leerjaren waarin de leerling een studierichting moet kiezen of een vakkenpakket moet samenstellen. De leerling is verplicht deze te volgen. Ze worden gegeven in het tweede en derde leerjaar.

Studielessen

In de brugklassen worden studielessen gegeven. Deze zijn bedoeld om de leerling vertrouwd te maken met een goede studie-aanpak en de noodzakelijke studievaardigheden te ontwikkelen. Ze worden gegeven door de mentor.

SAQI (School Attitude Questionnaire Internet)

Omstreeks de herfstvakantie vullen alle burgklasleerlingen via de computer een vragenlijst in. Deze geeft een goed inzicht in de motivatie en de studiehouding van de leerling, maar ook van zijn sociaal en emotioneel welbevinden. Voor de mentor is het een waardevol hulpmiddel bij de persoonlijke begeleiding van de leerling.

Faalangstreductietraining

De resultaten van de SAQI vormen ook een van de uitgangspunten bij het opsporen van faalangst bij de leerling. Een wisselend aantal brugklassers blijkt daar last van te hebben in een zodanige mate, dat een faalangstreductietraining wenselijk is. Met de betreffende ouder(s) wordt te zijner tijd contact opgenomen.

Dyslexie

Als je een dyslexieverklaring hebt, wordt daar bij toetsen en in de les rekening mee gehouden. Leerlingen met dyslexie ontvangen een dyslexiepasje, hetgeen betekent dat ze recht hebben op tijdverlenging tijdens toetsen. De vakdocenten worden hierover geïnformeerd. Ook voor leerlingen met dyscalculie (met geldige verklaring) gelden bovenstaande afspraken. Voor meer informatie over ons dyslexiebeleid verwijzen we naar de schoolgids.

Coördinatoren Ondersteunende Faciliteiten:
Mevrouw L. de Lange

Mevrouw L. Leenders

Preventie en voorlichting

De school geeft gericht voorlichting over het gebruik van genotmiddelen; zowel in als buiten de lessen wordt aandacht besteed aan voorlichting over het gebruik van drugs, alcohol, tabak, gamen en gokken. Hebt u op dit gebied vragen en opmerkingen, aarzel dan niet contact op te nemen met de mentor.

 

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl