Verzuim en aanwezigheidsplicht

De leerling is verplicht alle lessen te volgen die op het rooster voorkomen, tenzij hij/zij om een geldige reden verhinderd is deze te volgen. Alle verzuim wordt dagelijks geregistreerd en gecontroleerd. Is de reden van het verzuim niet bekend, dan wordt zo snel mogelijk telefonisch contact gezocht met de ouders en wel door de laagcoördinator of de assistente. Van ongeoorloofd schoolverzuim doen wij aangifte bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar kan ouders en kind oproepen tot een verhoor. Leerplicht kan onregelmatig schoolverzuim overdragen aan Justitie.

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl