Oudercommissie

De oudercommissie is nog op zoek naar nieuwe leden” (klik voor meer info)

Zoals de meeste scholen, heeft ook Groenewald een oudercommissie. Anders dan op de basisschool richt de oudercommissie, kortweg ‘OC’ genoemd, zich op het ‘het reilen en zeilen’ op school rondom onze kinderen. Dit doen wij onder andere door enerzijds als klankbord te fungeren voor de school en anderzijds door kritische vragen te stellen aan de school. Deze vragen hebben met name betrekking op de kwaliteit van onderwijs, de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen op school.

Samen maken we onderwijs!

De oudercommissie vergadert om die reden circa 6 maal per schooljaar met enkele leden van de schooldirectie. De oudercommissie wil -zoals gezegd- als klankbord fungeren en daarbij de ouders vertegenwoordigen. Daarbij is ook de school het meest bij gebaat, zodat de school weet wat er onder ouders speelt: samen maken we immers onderwijs. De oudercommissie streeft samen met school naar kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs in een prettige en veilige omgeving.

Communicatie met u als ouders/verzorgers is essentieel

Om de ouders/verzorgers te vertegenwoordigen, is het belangrijk dat de oudercommissie in contact treedt met u. Dit door u te informeren, maar ook door input van u te krijgen. Het contact met u willen wij bevorderen door het organiseren van thema-avonden en u te informeren over onze activiteiten.

Neem contact met ons op!

Wilt u lid worden van de OC en wilt u een keer een vergadering bijwonen? Heeft u een reactie naar aanleiding van een agendapunt? Heeft u vragen aan de Oudercommissie? Heeft u ideeën, bijvoorbeeld voor een agendapunt of een thema-avond? Mail ons via oudercommissie. Verder hopen wij dat u gemotiveerd bent ons van input te voorzien.

Bijlagen:

 

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl