Zoekresultaten voor:

Projecten

Robotica op Groenewald De laatste jaren zijn leerlingen van Groenewald succesvol geweest bij de wedstrijden van de junior Robocup op het onderdeel rescue. Vier op een volgende jaren is het team van onze school Nederlands kampioen geworden en hebben vervolgens Nederland vertegenwoordigd op de wereldkampioenschappen in Turkije, Mexico, Nederland en Brazilië. Daarnaast is robotica een … Lees verder

Activiteiten

Buiten de reguliere lessen om, is er sprake van een rijk aanbod van activiteiten. Culturele activiteiten zoals excursies, toneel, muziek, maar ook sport en ontspanning, staan hoog in het vaandel bij Groenewald. Enkele voorbeelden van deze aktiviteiten zijn: Introductiedagen Culturele avonden Schoolreizen Schoolavonden Sportdag Projecten Jaarlijkse acties

Oudercommissie

“De oudercommissie is nog op zoek naar nieuwe leden” (klik voor meer info) Zoals de meeste scholen, heeft ook Groenewald een oudercommissie. Anders dan op de basisschool richt de oudercommissie, kortweg ‘OC’ genoemd, zich op het ‘het reilen en zeilen’ op school rondom onze kinderen. Dit doen wij onder andere door enerzijds als klankbord te … Lees verder

Decanaat

Jouw decaan geeft sturing aan jouw loopbaan! Scholengemeenschap Groenewald beschikt over twee decanen. Zij begeleiden de leerlingen bij de keuzeprocessen op school en bij de oriëntatie op de vervolgopleidingen. Je kunt de decanen vinden in D008. Meneer D. Spronken, d.spronken@stichtinglvo.nl, decaan vmbo Mevrouw V. Weber, v.weber@stichtinglvo.nl, decaan havo en vwo (beschikbaar van ma. t/m vr.) … Lees verder

Leerlingbegeleiding

Onder leerlingenbegeleiding valt alle hulp die de leerling tijdens verblijf aan onze school geboden krijgt om zijn schoolloopbaan met succes af te ronden en zijn persoonlijkheid te ontwikkelen. Het gaat hierbij om begeleiding bij het leerproces, het dagelijkse welbevinden, het sociaal functioneren en het voorzien van bijzondere hulp bij een handicap. Leiding De begeleiding van … Lees verder

Counselors

ZORGTEAM: SCHOOL EN HULPVERLENING WERKEN SAMEN OM JOUW PROBLEEM OP TE LOSSEN In het Zorgteam van Groenewald werken professionals van school en hulpverlening nauw met elkaar samen om problemen van kinderen en jongeren op te lossen. Daarbij leveren ze advies om de aanpak op school en thuis goed op elkaar af te stemmen. Sommige leerlingen hebben … Lees verder

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat onder andere over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs of de wijze waarop … Lees verder

Docenten

Zonder goede docenten kunnen we geen goed onderwijs geven. Concreet houdt dit in dat we zo goed mogelijk faciliteren om de kwaliteit van ons personeel op hoog niveau te houden en waar nodig verbeteren. Opleidingen volgen, de juiste bevoegdheden halen, extra trajecten als promoveren: dit moedigen we aan en we zorgen voor ruimte voor de … Lees verder

LVO

Groenewald staat onder bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), gevestigd te Sittard. De stichting kent een Raad van Toezicht en een College van Bestuur dat bevoegd gezag is. College van bestuur De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter Mevrouw S.M.E. Holtjer RA, lid College van Bestuur Het secretariaat van het College van Bestuur … Lees verder

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl