Veiligheid

Veiligheid is een groot en zwaar begrip.
Veiligheid is essentieel voor elk individu.
Veiligheid is essentieel voor samenleving en maatschappij.

Als school ben je alert en doe je veel zodat jouw leerlingen en jouw personeel in een veilige omgeving samen kunnen functioneren; kunnen leren en leven.
Zo werk je samen met gemeenten, politie, met maatschappelijk werk en instanties zoals het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra).
Vanuit dit RIEC is een campagne gestart om met ouders/verzorgers alert te zijn op aanwezigheid van criminaliteit die zich richt op schooljeugd: Task Force Jeugdige Ondermijners.
Door kennis te nemen van deze campagne versterken wij onze veiligheid en de veiligheid van onze jeugd die ons als school is toevertrouwd.
• Zie ook de test: https://beschermen.crimitest.nl
• Voor meer informatie mail met riec-tfjo.limburg@politie.nl

Sitemap

Bezoekadres
Kinskystraat 15
6171 LX Stein
Tel. (046) 4332820
K.v.K-nummer Stichting LVO, Sittard: 14077279

Postadres
Postbus 6
6170 AA Stein
Antwoordnummer 3000
6170 XV Stein

E-mail: info@groenewald.nl